ยืนยันการลบข้อมูล

ลองติ๊กถูกแล้วกดปุ่ม OK เสร็จแล้ว ติ๊กเครื่องหมายถูกออก แล้วกดปุ่ม OK อีกครั้ง