ตั้งแต่ทดลองติดตั้ง PHP ลงไปใน IIS ครั้งก่อน อะไรๆมันก็ตามมาอีกหลายอย่าง ตั้งแต่ว่าพอเปิด IIS แล้วพอร์ตมันชนกับ Apache ของตัวเองที่ติดตั้งไว้ใช้งานประจำ จนต้องเปลี่ยนพอร์ต IIS กันไปแล้ว  วันนี้อยากลง mySQL

1. เปิด Internet Information Service (IIS) Manager ขึ้น
5-10-2556 9-21-56

2. เปิด Internet Information Service (IIS) Manager ขึ้น ดับเบิลคลิก Web Platform Installer
5-10-2556 9-21-56

3. คลิก Products > Database > Add MySQL Windows 5.1 > Install
5-10-2556 9-27-46

4. จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กำหนดรหัสผ่าน root ของ mySQL คลิก Continue
5-10-2556 9-30-49

5. คลิกปุ่ม Accept
5-10-2556 9-31-10

6. รอสักครู่ ก็เสร็จ
5-10-2556 9-31-23