จากบทความที่แล้ว ที่ผมติดตั้ง IIS ลงไปในเครื่อง http://www.select2web.com/php/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-php-%E0%B8%9A%E0%B8%99-iis-7.html ทีนี้ในเครื่องผมนั้นผมมี XAMPP อยู่แล้ว ทำให้ IIS ตีกับ Apache วิธีการแก้ไขก็แค่เปลี่ยนพอร์ต ของตัวใดตัวหนึ่งให้เป็นอย่างอื่น ปัญหาก็จะหมดไป ผมเลือกเปลี่ยนพอร์ต IIS เพราะผมใช้ Apache มากกว่า IIS ไม่ค่อยได้เปิด

1. เข้าไปที่ Control Panels > Administrative Tools > Internet Information Service (IIS) Manager เพื่อเปิด IIS ขึ้นมา
5-10-2556 7-18-04

2. คลิกขยายไปหา Sites
5-10-2556 7-19-02

3. คลิก Binding…
5-10-2556 7-19-21

4. หน้าต่างแก้ไข พอร์ต จะเปิดขึ้นมา คลิก Edit
5-10-2556 7-19-54

5. เปลี่ยนตัวเลขพอร์ต เป็น 8081 หรือ 808อะไรก็ได้ เขาจะใช้ตัวเลขทำนองนี้แหละครับ เพราะ 80 มันเป็นพอร์ต http
5-10-2556 7-20-32