เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้าพเจ้าได้เขียนโค้ดด้วย jQuery เพื่อให้มันไปดึงจำนวน like ของเว็บ www.borkboon.com/jackiechancharity มาจาก facebook ออกมานำไปคำณวนเป็นจำนวนเงินที่ต้องร่วมบริจาค 1 like ต่อ 10 บาท

โค้ดรันได้ดีไม่มีปัญหาอะไร ในไฟฟ้อกและโครม ไม่ได้ทดสอบใน IE เพราะมั่นใจใน jQuery เสียเหลือเกิน โค้ดประมาณนี้ครับ

jQuery.ajax({
 url: 'https://graph.facebook.com/borkboon',
 data: {},
 success: function(response){
 
/* ไม่ต้องสนใจโค้ดส่วนนี้ ไม่ใช่ส่วนที่อยากจะให้ดู  
   var remainninglike = response.likes - beginlike ;
   var bath = remainninglike*bathperlike;
   var totaldonatebath = beginbath+bath ;
 
   jQuery("#jkc_donate_score").val(totaldonatebath);
   jkc_donated_counter.goToNumber(totaldonatebath);
*/ 
 },
 dataType: 'json'
});

แต่มาเมื่อวานคุณต้องบอกว่า โค้ดนี้ใน IE มันไม่ทำงาน ไม่รู้เป็นอะไร (ไม่เกี่ยวกับอาการคันหู) หาไปหามาก็คุณต้องอีกนั่นแหละมาบอกว่า ได้แล้วนะ dataType มันต้องเป็น jsonp

jQuery.ajax({
 url: 'https://graph.facebook.com/borkboon',
 data: {},
 success: function(response){
 
/* ไม่ต้องสนใจโค้ดส่วนนี้ ไม่ใช่ส่วนที่อยากจะให้ดู  
   var remainninglike = response.likes - beginlike ;
   var bath = remainninglike*bathperlike;
   var totaldonatebath = beginbath+bath ;
 
   jQuery("#jkc_donate_score").val(totaldonatebath);
   jkc_donated_counter.goToNumber(totaldonatebath);
*/ 
 },
 dataType: 'jsonp'
});

ผมลืมไปสนิทใจเลย ปัญหาเรื่อง cross domain นี่เอง

คือถ้าเขียนโค้ดดูด json มาจากเว็บอื่นที่ไม่ใช่เว็บเรามันต้องใช้ jsonp จะใช้ json ธรรมดาไม่ได้

อ้าว …. แล้วทำไมไฟฟ้อกกับโครม มันได้ล่ะ

ผมไม่รู้