The Flying dog - The strange case of the dog who jumped over his shadow

WYSIWYG ที่ใช้กันอยู่ในท้องตลาด ฮิตๆกันก็ TinyMCE , FCKeditor , CKeditor เป็นต้น แต่ไม่มีตัวไหนเลยที่เหมือน Aloha

TinyMCE เวลาใช้งานจะต้องฝังลงไปในคอนโทรล ถ้าสมมติว่า ในหน้าเพจนั้นๆ เราต้องการจะใช้ TinyMCE 3 ตำแหน่ง เราก็ต้องสร้าง 3 ตัว

TinyMCE per WP

แต่ Aloha นั้นไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น ตัวมันเองจะไดนามิคไปเอง

aloha-editor-1

ตัวปรับแต่งมีแต่เท่าที่จำเป็นต้องใช้ ทำให้ดูสบายตา และโหลดเร็ว

aloha-editor-1

ทั้งยังสามารถปักหมุดให้มันอยู่ตำแหน่งเดิม บนหน้าจอได้ด้วย ไม่ว่าเลื่อนหน้าเพจไปไหน มันก็จะวิ่งตามไปด้วย

aloha-editor-2

ในเว็บเขาบอกไว้ว่า ประมวลผลเร็วกว่า TinyMCE และ CKeditor ถึง 25%
aloha-editor-3

โหลดเร็วกว่า TinyMCE และ CKeditor ถึง 80%
aloha-editor-4

ถ้าพิจารณาจากศักยภาพของ jQuery น่าเชื่อได้ว่าตัวเลขที่เขาโม้ไว้น่าจะเป็นจริงทีเดียว

สรุป
Aloha Editor คือ ปลักอินของ jQuery ที่ถูกออกแบบมาใช้เป็น WYSIWYG
จุดเด่นของ Aloha Editor คือ เบา ประมวลผลเร็ว โหลดเร็ว ใช้งานง่าย ซัพพอร์ต HTML5
License ฟรี
URL : http://aloha-editor.com/
คุณสมบัติ : http://aloha-editor.com/features.html
Demo : http://aloha-editor.com/demos/wordpress-demo/
เวอร์ชั่น : 0.9.2