หลังจากที่เราได้สร้างเซิฟเวอร์ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามกระบวนการในตอนที่ 4 Amazon Elastic Computer Clound (EC2) ตอน 4 : สร้างเซิฟเวอร์ จากนั้นเราก็ต้องล้อกอินเข้าสู่เซิฟเวอร์ของเราเพื่อทำการติดตั้งแพ็กเกจเสริมต่างๆ หรือลงโปรแกรมเพิ่มต่างๆ

วิธีการล้อกอินเข้าสู่เซิฟเวอร์สามารถทำได้ 2 วิธี คือผ่านหน้าเว็บวิธีหนึ่ง กับอีกวิธีคือผ่านโปรแกรม putty ตอนนี้ผมจะนำเสนอวิธีล้อกอินผ่านทางหน้าเว็บก่อน ตอนต่อไปจึงจะเสนอวิธีล้อกอินด้วยโปรแกรม putty

1. คลิกขวาที่ตัวเซิฟเวอร์ แล้วเลือก Connect
console_aws_amazon_com_ec2-01

2. หน้าต่างล้อกอินจะเปิดขึ้นมา ให้เลือก Connect from your browser using the Java SSH Client (Java Required)
ช่อง User name: ป้อนคำว่า ubuntu (ไม่ให้ล้อกอินด้วยแอคเค้า root)
ช่อง Private key path: ระบุพาธชี้ไปยังไฟล์ .pem ที่เคยทำไว้เมื่อตอนที่ 4 Amazon Elastic Computer Clound (EC2) ตอน 4 : สร้างเซิฟเวอร์
console_aws_amazon_com_ec2-02

3. คลิกปุ่ม Launch SSH Client หน้าต่างใหม่เล็กๆจะเปิดขึ้นมา (ต้องติดตั้ง Java runtime ด้วยนะจ๊ะ) และมี alert อันเล็กๆขึ้นมาอีกอัน ให้ตอบว่า Yes
console_aws_amazon_com_ec2-03

4. รอสักแป้บมันก็จะล้อกอินเข้าสู่เซิฟเวอร์ของเราเป็นที่เรียบร้อย พร้อมให้เราใช้คำสั่งลินุกซ์ เพื่อติดตั้งแพ็กเกจต่างๆ
console_aws_amazon_com_ec2-04

ตอนต่อไปผมจะกล่าวถึง วิธีการล้อกอินโดยการใช้โปรแกรม putty หน้าจอมันจะดำๆ เป็นคอมแมนไลน์ อย่างเท่ห์