สำหรับบางคนที่จะต้องเขียนทั้ง ASP และ PHP อาจจะนักศึกษา ที่ต้องการฝึกเขียน หรือโปรแกรแกรมเมอร์มืออาชีพ ที่เขียนทั้งสอง ภาษา

จะว่าไปแล้ว PHP สามารถลงเข้าไปใน IIS ได้ โดยใช้ IIS รันทั้ง ASP และ PHP

แต่ก็อย่างว่าแหละ ถ้าทำอย่างนั้น คุณก็อดที่จะเล่นกับคุณสมบัติของ Apache แต่พอลง Apache กับ IIS ในเครื่องเดียวกัน ก็ทะเลาะกัน

อีก สาเหตุที่สองตัวนี่ทะเลาะกันก็เพราะ มันใช้ port สำหรับทำงาน port เดียวกัน คือ 80 เราก็แค่เซตให้ ตัวใดตัวหนึ่งเลี่ยงไปใช้ port อื่น

มันก็ไม่ทะเลาะกันแล้ว เช่นเซตให้ IIS ใช้ port 8080 เวลาเรียกใช้งานก็จะเป็นดังนี้

http://localhost:8080/test-web/index.asp    อันนี้จะรัน ASP

http://localhost/test-web/index.php              อันนี้จะรัน PHP

แล้วจะเซตมันตรงไหนล่ะ

ดู IIS ก่อนละกัน

Start>Control Panel>Administrative Tools>Internet Information Services

คลิกขวาที่ Default Web Site > Properties

IIS

เปลี่ยนตัวเลขในช่อง TCP Port เป็น 8080 แล้วก็ OK

IIS2

ต่อไปดูที่เซต port ของ Apache

เปิดไฟล์ httpd.conf ขึ้นมา แล้วหาคำว่า Listen 80 เปลี่ยนตัวเลข 80 นี่แหละให้เป็นตัวเลขอื่น เช่น 8080