โค้ดตัวอย่าง :

1
2
3
4
5
6
< ?php
$stack = array("ส้ม", "กล้วย", "มะละกอ", "ทุเรียน");
$fruit = array_pop($stack);
print( $fruit );
print_r( $stack );
?>

ผลลัพธ์ที่ได้

ทุเรียน
Array
(
    [0] => ส้ม
    [1] => กล้วย
    [2] => มะละกอ
)

ฟังก์ชั่นนี้ ใช้สำหรับ เอาค่าตัวสุดท้ายออกไปจาก Array โดยค่าที่คืนกลับจากฟังก์ชั่น ก็จะเป็นค่าที่เอาออก ส่วนตัว Array เอง ค่าตัวสุดท้ายก็จะถูกลบทิ้งไปเลย จะเอาออกได้ครั้งละ 1 ค่าเท่านั้น ในตัวอย่าง จะเห็นว่า ตัวแปร $fruit จะเก็บค่าของ Array ตัวสุดท้ายไว้ และตัวแปร $stack คำว่า ทุเรียน ก็หายไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://th2.php.net/manual/en/function.array-pop.php