เมื่อเราต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปต่อท้ายอะเรย์เดิม ที่มีอยู่ เราจะใช้คำสั่ง array_push() นี่แหละ เป็นตัวช่วย คำสั่ง array_push() นี้ มักจะถูกนำไปใช้ทำระบบแชท ข้อความที่พิมพ์มาทีหลัง จะไปแสดงต่อท้าย ข้อความเดิม

ไวยากรณ์

array_push(array,data,...)

พารามิเตอร์

array : อะเรย์เดิมที่ต้องการนำ data ไปเพิ่ม
data : ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มต่อท้ายเข้าไปใน อะเรย์

ตัวอย่างการใช้งาน

$animals=array("Dog","Cat");
array_push($animals,"Horse");

ผลลัพธ์

array
  0 => string 'Dog' (length=3)
  1 => string 'Cat' (length=3)
  2 => string 'Horse' (length=5)

เราสามารถเพิ่มค่าเข้าไปทีละหลายๆค่าก็ได้ ดูตัวอย่างครับ

$animals=array("Dog","Cat");
array_push($animals,"Horse","Bird","Fox");

จะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่า การเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ ไม่จำเป็นต้องหาตัวแปรมารับ