โค้ดตัวอย่าง :

1
2
3
4
5
< ?php
$stack = array("ส้ม", "กล้วย", "มะละกอ", "ทุเรียน");
array_push($stack ,"ลองกอง");
print_r( $stack );
?>

ผลลัพธ์ :

Array
(
  [0] => ส้ม
  [1] => กล้วย
  [2] => มะละกอ
  [3] => ทุเรียน
  [4] => ลองกอง
)

array_push($stack ,”ลองกอง”) พารามิเตอร์ตัวแรก ($stack) จะเป็น ตัวแปร Array ที่เราต้องการจะเพิ่มค่าเข้าไป พารามิเตอร์ตัวที่ 2 (“ลองกอง”) คือค่าที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปใน Array

ในกรณีเราต้องการเพิ่มเข้าไปทีละหลายค่า ก็ทำได้ โดยเพิ่มพารามิเตอร์ ตัวที่ 3 ตัวที่ 4 เข้าไปเรื่อยๆ

โค้ดตัวอย่าง :

1
2
3
4
5
<?php
$stack = array("ส้ม", "กล้วย", "มะละกอ", "ทุเรียน");
array_push($stack ,"ลองกอง" ,"ลางสาด" ,"ขนุน" );
print_r( $stack );
?>

ผลลัพธ์ :

Array
(
  [0] => ส้ม
  [1] => กล้วย
  [2] => มะละกอ
  [3] => ทุเรียน
  [4] => ลองกอง
  [5] => ลางสาด
  [6] => ขนุน
)

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://th2.php.net/manual/en/function.array-push.php