โค้ดตัวอย่าง :

1
2
3
4
5
< ?php
$queue = array("ส้ม", "กล้วย");
array_unshift($queue, "แอปเปิล");
print_r($queue);
?>

ผลลัพธ์ :

Array
(
  [0] => แอปเปิล
  [1] => ส้ม
  [2] => กล้วย
)

ฟังก์ชั่น array_unshift ใช้สำหรับเพิ่มค่าเข้าไปใน Array โดยจะเพิ่มเข้าไปในช่วงต้นของ Array ค่าอื่นๆที่มีอยู่เดิม ก็จะถูกเลื่อนไปเป็น ตัวที่ 2 ตัวที่ 3 จะไม่ถูกแทนที่ด้วยค่าใหม่

สำหรับฟังก์ชั่น พารามิเตอร์ตัวแรก ($queue) จะเป็นตัวแปร Array ที่เราต้องการจะเพิ่มค่า พารามิเตอร์ตัวที่ 2 จะเป็นค่า ที่ต้องการเพิ่มเข้าไปใน Array

ในกรณีที่ต้องการเพิ่มค่าเข้าไปทีเดียว หลายค่า ก็สามารถทำได้ โค้ดตัวอย่าง :

1
2
3
4
5
<?php
$queue = array("ส้ม", "กล้วย");
array_unshift($queue, "แอปเปิล" , "มะละกอ" , "ทุเรียน" );
print_r($queue);
?>

ผลลัพธ์ :

Array
(
  [0] => แอปเปิล
  [1] => มะละกอ
  [2] => ทุเรียน
  [3] => ส้ม
  [4] => กล้วย
)

พารามิเตอร์ตั้งแต่ตัวที่ 2 เป็นต้นไป สามารถมีได้ไม่จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://th2.php.net/manual/en/function.array-unshift.php