บทความอ้างอิง http://bitfilm.net/2007/09/21/becoming-php-6-compatible/

 

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ทางผู้ผลิตได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ต่อไปนี้เราจะเริ่มใช้ PHP 5 อย่างจริงจัง และจะหยุด Support

PHP 4 อันที่จริง PHP 5 ออกมาได้สักประมาณ 3 ปีแล้ว แต่คนก็ยังใช้ PHP 4 กันอยู่ ส่วนเหตุผลว่าทำไมจึงยังใช้กัน จะเล่าให้ฟังทีหลัง

และปัจจุบันเขาก็ได้ออก PHP 6 beta version มาแล้ว คาดว่าคงใช้เวลาสักระยะหนึ่งจึงใช้งานอย่างเป็นทางการ

 

ในบทความอ้างอิงด้านบนเขาแนะนำว่า ให้คุณเขียนโค้ดที่มัน Compatible กับอนาคตไว้เสียแต่วันนี้ ชีวิตจะได้ไม่ยุ่งยากในวันข้างหน้า โดยสิ่ง

ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมี ดังนี้

 

 

1. อย่าใช้ register_globals เป็น on ในอนาคต ค่าตัวนี้จะเป็น off และจะไม่อนุญาติให้ปรับแต่งค่าใน php.ini อีกแล้ว

การเซต register_globals เป็น on นั้น ทำให้เราอ้างอิงตัวแปรที่ส่งมาทางฟอร์ม หรือผ่านทาง url ได้เหมือนๆ กับตัวแปรปกติ

ผมได้ดูโค้ดของนักศึกษาจำนวนมาก และเห็นว่า ส่วนใหญ่จะชอบเขียนแบบนี้ แนะนำว่าไม่ควรทำอย่างนั้นครับ ให้ใช้

$_POST[”]

$_GET[”]

นะครับ โค้ดจะได้ดูง่ายด้วย ว่าตัวแปรนี้มีที่มายังไง จะได้ไม่มีปัญหากับสภาวะแวดล้อม register_globals เป็น off ด้วย จะได้เข้ากับ

PHP 6 โดยไม่ต้องกลับมาแก้โค้ดในอนาคตด้วย

 

 

2. เลิกใช้งาน $HTTP_POST_VARS , $HTTP_GET_VAR

ให้ใช้ $_SERVER[”] , $_POST[”] , $_GET[”] , $_COOKIE[”] , $_FILE[”] แทน

 

 

3. อย่าสร้างออบเจ็กด้วย reference operator (&)

$a = & new object(); // แบบนี้อย่าทำ
$a = new object(); // แบบนี้สนับสนุนให้ทำ