Post archive

Category: Array

 • Array

  ค้นหาข้อมูลใน Array

  โค้ดตัวอย่าง : 1 2 3 4 5 6 <?php $array = array("นก","ไก่","ปลา"); $return = in_array( "ปลา" , $array );   //ค่าที่อยู่ในตัวแปร $return คือ true ?><?php $array = array("นก","ไก่","ปลา"); $return = in_array( "ปลา" , $array ); //ค่าที่อยู่ในตัวแปร $return คือ true ?> การค้นหาว่าค่าหนึ่งๆ มีอยู่ใน Array หรือไม่ ทำได้ง่ายๆ โดยการใช้ฟังก์ชั่น in_array in_array( ค่าที่ต้องการค้นหา , ตัวแปร Array ที่ต้องการเข้าไปค้นหา );in_array( ค่าที่ต้องการค้นหา […]

  READ MORE
 • Array

  ลบค่าตัวสุดท้ายใน Array ทิ้งอย่างถาวร

  โค้ดตัวอย่าง : 1 2 3 4 5 6 < ?php $stack = array("ส้ม", "กล้วย", "มะละกอ", "ทุเรียน"); $fruit = array_pop($stack); print( $fruit ); print_r( $stack ); ?>< ?php $stack = array("ส้ม", "กล้วย", "มะละกอ", "ทุเรียน"); $fruit = array_pop($stack); print( $fruit ); print_r( $stack ); ?>

  READ MORE