Post archive

Category: PHP-function

 • PHP PHP-function

  ต่อเนื่องจาก ฟังก์ชั่นสำหรับแปลง ตัวเลขเดือน เป็นตัวหนังสือ

  จากบทความก่อนหน้านี้ (ฟังชั่นแปลงตัวเลขเดือน เป็นตัวหนังสือ) จะเห็นว่า ผมใช้เลขดัชนีของ Array เป็นตัวเลือกข้อมูลที่จะส่งออกจาก function   ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่า เลขดัชนีของ Array จะเริ่มต้นจาก 0 ขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วถ้า เรามีตัวเลขติดลบที่ต้องการจะแปลง เราจะใช้ function ในลักษณะนี้ได้หรือไม่ เช่นในฐานข้อมูลเราเก็บสถานะใบสั่งซื้อ โดยเราสมมติตัวเลขว่า -2=ใบสั่งซื้อไม่สมบูรณ์ , -1=ยกเลิกใบสั่งซื้อ , 0=รอการยืนยันจากผู้ซื้อ , 1=กำลังส่งของ , 2=สินค้าถึงมือผู้รับแล้ว เป็นต้น เมื่อตัวเลขเริ่มจาก -2 จะทำไงดี

  READ MORE
 • PHP-function

  การใช้งาน method replace ของ javascript

  method นี้ใช้สำหรับแทนที่ string ด้วย string ที่ต้องการ อย่างเช่นเราต้องการ แทนที่ คำว่า no ด้วยคำว่า yes เป็นต้น ไวยากรณ์ stringObject.replace(findstring,newstring)stringObject.replace(findstring,newstring) findstring : คือคำที่เราต้องการให้ถูกแทนที่ ถ้าเราต้องการให้การค้นหามองตัวอักษร ตัวเล็กตัว-ใหญ่ เป็นตัวเดียวกัน ให้ใ่ส่อ้อปชัน i (case insensitive) เข้าไป ถ้าเราต้องการให้ค้นหาและแทนที่ทุกๆคำที่เจอ ให้ใส่อ้อปชัน g ถ้าต้องการทั้งสองอย่าง ก็ใส่ ig newstring : คือคำที่ต้องการนำไปแทนที่ ** ถ้าไม่ระบุ option i จะเป็นการค้นหาแบบให้ความสำคัญกับอักษร ตัวเล็ก-ตัวใหญ่ ** ถ้าไม่ระบุ option g เมื่อแทนที่คำแรกเสร็จ จะคืนค่าและหยุดทำงานทันที

  READ MORE
 • PHP-function

  ถ้าต้องการรวม Array 2 ตัวเข้าด้วยกัน ทำอย่างไร

  array_merge — ใช้สำหรับรวม Array ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป เข้าด้วยกัน และจะคืนค่ากลับมาเป็น Array โดยการทำงานของฟังก์ชั่นนี้ จะนำเอา Array ตัวที่ 2 ต่อท้าย Array ตัวที่หนึ่ง ยกเว้น ในกรณีที่ Array ตัวที่ 1 และ Array ตัวที่ 2 มีคีย์ที่เหมือนกัน ฟังก์ชั่นนี้ จะเอาค่าใน Array ตัวที่ 2 ไปแทนที่ Array ตัวที่ 1 พูดง่ายๆ ถ้าคีย์เหมือนกันใน ในทั้ง 2 Array ผลลัพธ์ จะเหลือแค่ ค่าเดียวและเป็นค่าจาก Array ตัวที่ 2 ด้วย ยกเว้น ( อีกแล้ว ) Array ที่มีคีย์เป็นตัวเลข […]

  READ MORE
 • PHP-function

  การใช้งาน ฟังก์ชั่น substr

  การใช้งาน ฟังก์ชั่น substr ฟังก์ชั่น substr เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับตัดสตริงออกจากสตริง ตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งการใช้งานนั้นค่อนข้างหลากหลาย และอีกอย่างที่จะต้องจำก็คือ สตริงจะเริ่มนับจาก 0 ไวยากรณ์ : string substr ( string string, int start [, int length] ) การใช้งาน substr(’abcdef’, 2); //เริ่มตัดตั้งแต่ นับจากหัวเข้ามาดัชนีที่ 2 จนถึงตัวสุดท้าย // cdef   substr(’abcdef’, -2); //เริ่มตัดตั้งแต่ ตัวสุดท้าย เข้ามา 2 ตัว // ef   substr(’abcdef’, 2 , 2 ); //เริ่มตัดตั้งแต่ นับจากหัวเข้ามาดัชนีที่ 2 เป็นจำนวน 2 ตัว […]

  READ MORE