Live Demo

ผมเจอบ่อยเมื่อท่องไปตามเว็บบอร์ด php ต่างๆ แบบประมาณว่าอยากจะให้ เมื่อเลือกจังหวัดแล้ว รายการในช่องอำเภอ จะแสดงเฉพาะของจังหวัดนั้นๆ จะเขียนเป็นบทความเต็มๆ ก็รู้สึกว่ามันยาว ก็เลยทำเป็นไฟล์ตัวอย่าง แล้วให้ท่านดาวน์โหลดไปเกะ ไปเกากัน ถ้าหากมีปัญหา หรือไม่เข้าใจโค้ดตรงไหน ก็ค่อยมาโพสต์ถามกันที่นี่ ผมก็จะอธิบายไปตรงที่ไม่เข้าใจ

ดาวน์โหลดไฟล์

ในไฟล์ .rar ที่ท่านดาวน์โหลดไปผมได้ใส่โครงสร้างฐานข้อมูล ไปให้ด้วย ให้ท่านสร้างฐานข้อมูลชื่อ db_tutorial แล้ว import ไฟล์ db_tutorial.sql เข้าไป ในไฟล์นี้ผมให้สร้าง table พร้อมทั้งข้อมูลตัวอย่างด้วย

ถ้า mysql ของท่าน มีรหัสผ่าน และไม่ได้ใช้ root ล้อกอิน ก็ให้ไปแก้ข้อมูลที่ไฟล์  Connection\connection.php ในไฟล์นี้จะเก็บข้อมูลในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

หลังจากนั้นลองรันโค้ด index.php ดูและลองเล่นครับ แล้วค่อยลองเปิดดูโค้ดศึกษา มีปัญหาปรึกษาที่นี่