เคยมีสักครั้งมั้ย ที่คุณจะต้องเขียนฟังชั่นเพื่อแปลง จากตัวเลขประจำเดือน เป็นตัวหนังสือ เช่นแปลงจาก 1 เป็น มกราคม แล้วคุณเขียนยังไง?

 

วันนี้ผมมีวิธีการเขียนฟังชั่นแปลง ตัวเลขเดือน เป็น ตัวหนังสือ อย่างง่ายๆ และสั้นๆ โดยใช้ Array เข้ามาช่วย ดูนะครับ

<?php
function func_conv_month( $input ){
 
  $arr_month = array( “” , “มกราคม” , “กุมภาพันธ์” , “มีนาคม” ,
            “เมษายน” , “พฤษภาคม” , “มิถุนายน” ,
            “กรกฎาคม” ,”สิงหาคม” , “กันยายน” ,
            “ตุลาคม” , “พฤศจิกายน” , “ธันวาคม” ) ;
 
  return $arr_month[ $input ] ;
 
}
?>

 
เวลาเรียกใช้ ก็ส่งตัวเลขเดือน เข้าไปในฟังชั่น ฟังชั่นก็จะคืนค่า เดือนเป็นตัวหนังสือกลับมา

<?php
echo func_conv_month( 2 ) ; // กุมภาพันธ์
?>

ง่ายมั้ย!!!