ไม่ทราบว่าท่านอื่นเคยเจอหรือเปล่า ส่วนผมเคยเจอ ปัญหานี้จะเกิดกับ Apache เวอร์ชั่น 2 ขึ้นไป

ปัญหาที่เกิดก็คือ เมื่อลง AppServ 2.5.8 ลองเข้า http://localhost/ ปรากฏว่าช้ามาก เมื่อลองดูที่ Task Manager

ตัว httpd.exe รัน CPU ที่ 100 เปอร์เซ็นต์

สำหรับวิธีแก้ให้ เพิ่มคำสั่ง win32DisableAcceptEx เข้าไปที่บรรทัดแรกในไฟล์ httpd.conf

start > All Program > Appserv > Configuration Server > Apache Edit the httpd.conf Configuration File >

เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้ว ให้เพิ่มคำสั่ง win32DisableAcceptEx เข้าไปที่บรรทัดแรกสุด Save แล้ว Restart Apache