วิธีใช้งาน pChart ที่ง่ายที่สุดน่าจะได้แก่ คิดก่อนว่าเราต้องการสร้างกราฟอะไร แบบไหน เส้นหรือวงกลมหรือแบบอื่น จากนั้นจึงมองหาตัวอย่างกราฟแบบที่ต้องการ ก้อปโค้ดใช้งาน ดัดแปลงนิดหน่อย ประหยัดเวลา

กราฟวงกลมจะต่างจากกราฟแบบอื่นๆ ตรงข้อมูลที่นำไปทำกราฟมีได้ชุดเดียวเท่านั้น ไม่เหมือนกราฟเส้นที่มีหลายๆชุด หลายเส้น

example10

ดาวนโหลดคลาส pChart

เวอร์ชั่นที่ใช้คือ pChart 1.27 – beta ดาวน์โหลดที่นี่

โค้ด

 <?php
 // Standard inclusions  
 include("pChart/pData.class");
 include("pChart/pChart.class");
 
 // Dataset definition 
 $DataSet = new pData;
 $DataSet->AddPoint(array(10,2,3,5,3),"Serie1");
 $DataSet->AddPoint(array("Jan","Feb","Mar","Apr","May"),"Serie2");
 $DataSet->AddAllSeries();
 $DataSet->SetAbsciseLabelSerie("Serie2");
 
 // Initialise the graph
 $Test = new pChart(380,200);
 $Test->drawFilledRoundedRectangle(7,7,373,193,5,240,240,240);
 $Test->drawRoundedRectangle(5,5,375,195,5,230,230,230);
 
 // Draw the pie chart
 $Test->setFontProperties("Fonts/tahoma.ttf",8);
 $Test->drawPieGraph($DataSet->GetData(),$DataSet->GetDataDescription(),150,90,110,PIE_PERCENTAGE,TRUE,50,20,5);
 $Test->drawPieLegend(310,15,$DataSet->GetData(),$DataSet->GetDataDescription(),250,250,250);
 
 $Test->Stroke("example10.png");
 //$Graph->Render("example10.png");
 ?>

คำอธิบาย

 include("pChart/pData.class");  
 include("pChart/pChart.class");

อินคลูดคลาส pchart เข้ามาใช้งานในโปรเจ็กเรา

 $DataSet = new pData;
 $DataSet->AddPoint(array(10,2,3,5,3),"Serie1");
 $DataSet->AddPoint(array("Jan","Feb","Mar","Apr","May"),"Serie2");

กำหนดข้อมูลที่ต้องการนำไปสร้างเป็นกราฟ ให้ชื่อ Serie1 กับ Serie2
Serie1 เป็นตัวข้อมูลที่จะถูกนำไปคำณวนออกมาเป็นรูปของกราฟวงกลม
Serie2 เอาไปใช้เป็นลาเบลของ Serie1
สังเกตุให้ดีขนาด array Serie1 และ Serie2 เท่ากัน มันแมตกันเป็นคู่ๆ

 $DataSet->SetAbsciseLabelSerie("Serie2");

บอกคลาส pchart ว่า Serie2 นั้นเราต้องการเอาไปทำเป็นลาเบล

 $Test = new pChart(380,200);

สร้างกราฟขนาด 380*200 px

 $Test->Stroke("example10.png");
 //$Graph->Render("example10.png");

สร้างกราฟขนาด 380*200 px

หลังจากกำหนดรายละเอียดทั้งหมดมาแล้วก็ถึงเวลา พลอตกราฟให้ออกมาทางเบราเซอร์
ในกรณีที่ท่านต้องการให้สร้างเป็นไฟล์ภาพกราฟไว้บนเซิฟเวอร์ ให้ใช้คำสั่ง
$Graph->Render(“example10.png”);
แทน เสร็จแล้วจะนำไปแนบอีเมล์ หรือทำอะไรต่อ ก็สุดแต่ท่านจะจินตนาการ เอาละครับ