ด้วยอารมณ์ยังค้างจากบทความที่แล้ว Firefox วิธีสร้าง shortcut เข้าเว็บไซต์ไว้บนเดสก์ทอป ก็เลยตั้งใจว่าจะเขียนวิธีสร้างทางด่วนเข้าเว็บไซต์สัก 3 บทความให้สาแก่ใจ

เริ่มเลยไม่ต้องน้ำ วันนี้หมี่แห้ง

วิธีที่ 1 ลากแล้ววาง

อยากได้เว็บไซต์ไหน จับลากแล้วโยนทิ้งไว้บนเดสก์ทอป เพียงเท่านี้ก็จะได้ทางด่วนเข้าเว็บไซต์โปรด

select2webstore-03

วิธีที่ 2 สร้างจากเดสก์ทอป

คลิกขวาบนเดสก์ทอป เลือก New > Shortcut

create-shortcut-01

ป้อน URL เว็บไซต์ที่ต้องการสร้างทางด่วน กด Next

create-shortcut-02

ตั้งชื่อ แล้วกด Finish

create-shortcut-03

เสร็จเรียบร้อย

create-shortcut-04