คนอื่นชอบยังไงผมไม่รู้นะ ตัวผมเองถ้าจะจัดการฐานข้อมูล mySQL ผมจะใช้โปรแกรม workbench จัดการเอา ง่ายดี

อยากลองใช้ก็ไปดาวน์โหลดมาติดตั้งเอา https://dev.mysql.com/downloads/workbench/

มาดูวิธีการ connect เพื่อเข้าไปดูฐานข้อมูลด้วย workbench กัน

1.เปิด workbench ขึ้นมาแล้วคลิกปุ่มเครื่องหมาย +

2.ตั้งค่า
Connection Name: ป้อนชื่ออะไรก็ได้ที่เราไว้สำหรับจำเอง
Connection Method: เลือกเป็น Standard TCP/IP over SSH
SSH Hostname: ป้อนหมายเลข IP ของ droplet ต่อท้ายด้วย :22 พอร์ต 22 นะจา
SSH Username: ป้อน root
SSH Password: คลิกปุ่ม Store in Vault… แล้วป้อนรหัสผ่านสำหรับ root
MySQL Hostname: ปล่อยให้เป็น 127.0.0.1 อย่างนั้นแหละ
MySQL Server Port: ปล่อยให้เป็น 3306
Username: ป้อนยูสเซอร์เนมของฐานข้อมูล สร้างไว้เองจำให้ได้
Password: คลิกปุ่ม Store in Vault… แล้วป้อนรหัสผ่านของฐานข้อมูล

เสร็จแล้วลองคลิกปุ่ม Test Connection ถ้าทุกอย่างป้อนถูกต้องมันก็ต้องเชื่อมต่อได้ แต่ถ้าไม่ได้ก็หาดูว่าตัวผิดตรงไหน เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ก็คลิกปุ่ม OK

3.จากนั้นคลิก Connection ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้

4.สุดท้ายเราจะมองเห็นฐานข้อมูลใน DigitalOcean ที่เราสร้างไว้ พร้อมทั้งอยากลบ อยากเพิ่ม อยากคิวรี่ อยากทำอะไรก็ทำเอา

จบ แฮปปี้เอ็นดิ้ง.