อยากมีเว็บ blog.select2web.com อีกสักเว็บก็ต้องไปสร้างเป็น subdomain อยากมีเว็บ live.select2web.com อีกสักเว็บก็ต้องไปสร้างเป็น subdomain

การสร้าง subdomain นั้นเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับ z.com เว็บที่เราจดโดเมนไว้ เราทำที่ DigitalOcean อย่างเดียว

การทำงานมันเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าเราจะเข้าเว็บด้วย blog.select2web.com หรือ live.blog.select2web.com หรือ diary.blog.select2web.com คือขอให้มันมีโดเมน blog.select2web.com เถอะ z.com มันจะส่งมาขอข้อมูลที่ DigitalOcean ทั้งหมด ถามว่าอ้าวทำไมมาขอข้อมูลที่ DigitalOcean ตอบว่าเอ๊าก็เซ็ต DNS ที่ z.com ไว้ว่า ns1.digitalocean.com

ผมจะสร้าง subdomain ชื่อ staging นะตามมา

1.คลิกๆไปที่ชื่อของเรา จากนั้นคลิกชื่อ DOMAIN

2.คลิกที่แท็บ A
HOSTNAME : ป้อน staging
WILL DIRECT TO : เลือก droplet เป้าหมาย
เสร้จแล้วคลิกปุ่ม Create Record

3.เราได้ staging.select2web.com มาแล้ว

4.ทีนี้เปิด filezilla ขึ้นมาเข้าไปที่ /var/www ของ droplet จากนั้นสร้างโฟลเดอร์ staging.select2web.com โดยการคลิกขวาแล้วเลือก Create directory

5.เราได้โฟลเดอร์ staging.select2web.com มาแล้ว โฟลเดอร์นี้จะไว้สำหรับเก็บโค้ดของ subdomain staging

6.เปิดเข้าไปยัง /var/www/staging.select2web.com สร้างไฟล์ชื่อ info.php ขึ้นมาสักตัว ข้างในเขียนโค้ดดังนี้

<?php
phpinfo();

7.ทีนี้เข้าไปที่ /etc/apache2/sites-available จะสร้าง vhost ละ คลิกขวาดาวน์โหลดไฟล์ 000-default.conf ลงมาที่เครื่อง

8.เปิดไฟล์ 000-default.conf ขึ้นมาแล้วเพิ่มโค้ดด้านในให้เป็นดังนี้ (สังเกตให้ดี ผมไม่ได้ใส่ ServerAlias) เซฟเป็นชื่อใหม่ staging.select2web.com.conf ด้วยนะครับ

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin wordpressthaiblood@gmail.com
    DocumentRoot /var/www/staging.select2web.com
    ServerName staging.select2web.com

    <Directory /var/www/staging.select2web.com/>
      Options Indexes FollowSymLinks
      AllowOverride All
      Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    <IfModule mod_dir.c>
      DirectoryIndex index.php index.pl index.cgi index.html index.xhtml index.htm
    </IfModule>

</VirtualHost>

ServerAdmin : ป้อนอีเมล์ของเราลงไป
DefaultRoot : พาธที่เก็บไฟล์ของ subdomain staging
ServerName : ป้อนชื่อ subdomain staging.select2web.com
Directory : พาธที่เก็บไฟล์ของ subdomain staging

9.อัปโหลดไฟล์ staging.select2web.com.conf ขึ้นไปที่ /etc/apache2/sites-available ที่ๆมันควรอยู่

10.ล้อกอินเข้า droplet จากนั้นพิมพ์คำสั่งด้านล่างแล้วกดปุ่ม enter ผมใช้ putty ล้อกอินเข้า droplet นะครับ ไปอ่านเอาจากบทเรื่อง putty ต้นๆซี่รี่บทความนี้

a2ensite staging.select2web.com.conf

11.พิมพ์คำสั่งด้านล่างแล้วกด enter เพื่อ restart apache

systemctl reload apache2

12.เปิดเบราเซอร์แล้วพิมพ์ url ด้านล่าง มันจะต้องออกมาได้ตามภาพ

http://staging.select2web.com/info.php

ยังไงก็ตามถ้าหากผลลัพธ์สุดท้ายไม่ออกมาตามภาพที่แสดงไว้ ข้อ 12 นะครับ ให้กลับไปทำเริ่มต้นมาตั้งแต่ข้อ 1 อีกที ค่อยๆเดินตามมาทีละข้อ มันไม่ควรพลาด