ในบรรดาคำสั่งในการพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสาร pdf ที่ fpdf เตรียมไว้ให้ 4 คำสั่ง คือ Text , Write , Cell , MultiCell คำสั่ง Text เป็นคำสั่งที่เรียบง่ายที่สุด คำสั่งนี้เหมาะที่จะใช้ในการพิมพ์ข้อความสั้นๆ เพราะว่ามันจะไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติ ลองดูวิธีการใช้งานครับ แล้วผมจะอธิบายคำสั่ง ตอนท้าย

Live Demo

<?php
define('FPDF_FONTPATH','font/');
 
require('fpdf.php');
 
$pdf=new FPDF();
 
// เพิ่มฟ้อนต์ภาษาไทยเข้ามา ตัวธรรมดา กำหนด ชื่อ เป็น angsana
$pdf->AddFont('angsana','','angsa.php');
 
//สร้างหน้าเอกสาร
$pdf->AddPage();
 
// กำหนดฟ้อนต์ที่จะใช้  อังสนา ตัวธรรมดา ขนาด 14
$pdf->SetFont('angsana','',14);
 
// พิมพ์ข้อความลงเอกสาร
$pdf->Text( 10  , 10 , iconv( 'UTF-8','cp874' , 'ครั้งแรกที่ผมศึกษาตัว fpdf ผมมองมันไม่ค่อยจะออกว่าจะพิมพ์ข้อความลงไปตรงนั้นตรงนี้ได้อย่างไร มันเหมือนเอกสารเวิร์ดมั้ย ที่ถ้าหากเราจะให้ข้อความมันเริ่มจากบรรทัดที่ 3 เราจะต้องเคาะขึ้นบรรทัดใหม่ 3 ครั้งก่อน แล้วค่อยพิมพ์  แล้วถ้าเราไม่ได้พิมพ์ไปทีละบรรทัดล่ะ เช่น อยากให้มันพิมพ์ตรงนั้นนิด ตรงนี้หน่อย ทำไง หลังจากพยายามทำความเข้าใจอยู่พักนึง ผมจึงได้ข้อสรุปว่า การพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสาร pdf ด้วย fpdf นั้น เหมือนการใช้กล่องข้อความของเอกสารเวิร์ดมากกว่า ที่มีข้อความอยู่ในกล่อง แล้วลากไปลากมาให้ข้อความนั้นแสดงในตำแหน่งที่ต้องการ' ) );
 
$pdf->Output();
?>

สาเหตุที่ผมใช้ข้อความย้าวยาว ในคำสั่ง Text ก็เพื่อให้ท่านๆเห็นกับตาว่ามันไม่ปัดขึ้นบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติ

Text(float x, float y, string txt)

คำอธิบาย

สำหรับพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร pdf คำสั่งนี้ จะไม่สนกั้นหน้า กั้นหลัง มุมซ้ายมือบน เป็นพิกัด 0,0

พารามิเตอร์

x : (ตัวเลข) พิกัดในแกน x แนวนอน
y : (ตัวเลข) พิกัดในแกน y แนวตั้ง
txt : (ตัวหนังสือ) ข้อความที่ต้องการพิมพ์