โดยปกติแล้วตัวรายงานหรือไฟล์ใดๆ มักจะต้องมีภาพประกอบเสมอ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ประจำบริษัท,ภาพลายเซ็นต์ผู้บริหาร,ภาพสำหรับตกแต่งเอกสารให้เกิดความสวยงาม , และอื่นๆอีกเยอะที่ตอนนี้ผมยังจินตนการไม่ออก

FPDF นั้นมีคำสั่งสำหรับใส่รูปภาพเข้าไปในไฟล์ .pdf ที่เราต้องการสร้าง แบบง่ายๆ ฟอร์แมตรูปภาพที่ FPDF ซัพพอร์ตมีอยู่ 3 ฟอร์แมต คือ JPEG, PNG และ GIF

ถึงแม้มันจะซัพพอร์ต .gif แต่ก็เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับ

คำสั่ง

Image(string file [, float x [, float y [, float w [, float h [, string type [, mixed link]]]]]])

รายละเอียดของพารามิเตอร์

file : (บังคับ) พาธของภาพที่ต้องการใส่เข้าไปในไฟล์ pdf

x : (ออปชั่น) ตำแหน่งวางภาพในแกนแนวนอน โดยวัดจากขอบด้านซ้าย ระบุเป็นตัวเลข ถ้าไม่ระบุตัว FPDF จะยึดเอาตำแหน่งเคอเซ่อแนวนอนปัจจุบันมาใช้งาน

y : (ออปชั่น) ตำแหน่งวางภาพในแกนแนวตั้ง โดยวัดจากขอบด้านบน ระบุเป็นตัวเลข ถ้าไม่ระบุตัว FPDF จะยึดเอาตำแหน่งเคอเซ่อแนวนอนปัจจุบันมาใช้งาน

w : (ออปชั่น) ความกว้างของรูปภาพที่จะให้วาดลงไปในไฟล์ pdf ถ้าไม่ระบุตัว FPDF จะคำณวนให้เองอัตโนมัติ โดยมันจะคำณวนจากภาพต้นฉบับและให้พอกับขนาดความกว้างของหน้า

h : (ออปชั่น) ความสูงของรูปภาพที่จะให้วาดลงไปในไฟล์ pdf ถ้าไม่ระบุตัว FPDF จะคำณวนให้เองอัตโนมัติ โดยมันจะคำณวนจากภาพต้นฉบับและให้พอกับขนาดความสูงของหน้า

type : ชนิดของภาพ JPG, JPEG, PNG และ GIF ถ้าไม่ระบุ FPDF จะยึดเอาจากนามสกุลของรูปภาพจากพารามิเตอร์ file

link : ป้อน URL ของเว็บไซต์ในกรณีต้องการให้คลิกที่ภาพแล้วเปิดหน้าเว็บ

ตัวอย่างการใช้งาน

AddPage();
$pdf->Image('logo.png',10,12,30,0,'','http://www.select2web.com');
$pdf->Output();
?>

ง่ายๆ แค่นี้เลย