ก่อนอื่นท่านต้อง ดาวน์โหลดคลาส FPDF มาก่อน หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วให้แตกซิปออก

สิ่งที่เราจะต้องใช้คือ

ไฟล์ fpdf.php คลาสสำหรับสร้าง PDF
โฟลเดอร์ font เราจะเก็บฟ้อนต์ที่ต้องการใช้งานในโฟลเดอร์นี้ ผมจะกล่าวถึงวิธีการเพิ่มฟอนต์ภาษาไทย ในบทต่อไป

Live Demo

เริ่มเขียนโค้ด

ให้ท่านสร้างไฟล์ fpdf-lesson-2.php

1. include ไฟล์ fpdf.php เข้ามา

require('fpdf.php');

2. สร้าง instant FPDF

$pdf=new FPDF();

3. เพิ่มหน้ากระดาษ

$pdf->AddPage();

4. กำหนดฟ้อนต์ที่จะใช้ ซึ่ง ณ ตอนนี้จะใช้ได้เฉพาะฟอนต์ Arial เท่านั้น

$pdf->SetFont('Arial','B',16);
//กำหนดฟอนต์ Arial ตัวหนา ขนาด 16
//จะอธิบายคำสั่งนี้อย่างละเอียด ในบทว่าด้วยเรื่อง กำหนดฟ้อนต์

5. พิมพ์ข้อความลงไปในเอกสาร

$pdf->Text( 10 , 10 , 'Hello World!');
//พิมพ์คำว่า Hello World! ลงไปในตำแหน่ง 
//เยื้องจากขอบกระดาษด้านซ้าย 10 มม.
//เยื้องจากขอบกระดาษด้านบน 10 มม.

6. Output

$pdf->Output();

โค้ดทั้งหมด :

<?php
require('fpdf.php');
 
$pdf=new FPDF();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','B',16);
$pdf->Text( 10 , 10 , 'Hello World!');
$pdf->Output();
?>

ท่านต้องท่องไว้ในใจเลยว่า อย่างต่ำ จะต้องมี 6 ขั้นตอนนี้เสมอ

ในบทต่อไป จะกล่าวถึงการกำหนดขนาดหน้ากระดาษ