คำสั่งที่ใช้สำหรับ กำหนดกั้นหน้ากระดาษนั้น มี 4 คำสั่ง ประกอบด้วย

  1. SetMargins
  2. SetLeftMargin
  3. SetRightMargin
  4. SetTopMargin

SetMargins(float left, float top [, float right])

คำอธิบาย

คำสั่งนี้ใช้สำหรับกำหนดกั้นหน้ากระดาษ ซึ่งจะต้องเรียกใช้งานก่อนคำสั่ง AddPage (คำสั่งเพิ่มหน้ากระดาษ) โดยค่าดีฟอลต์แล้ว กั้นหน้ากระดาษทั้งซ้าย ขวา บน ล่าง จะถูกกำหนดไว้ที่ 1 ซม.

พารามิเตอร์

left : (ตัวเลข) กั้นหน้ากระดาษซ้าย
top : (ตัวเลข) กั้นหน้ากระดาษด้านบน
right : (ตัวเลข) กั้นหน้ากระดาษด้านขวา

ตัวอย่างการใช้งาน SetMargins

Live Demo

<?php
require('fpdf.php');
 
$pdf=new FPDF();
$pdf->SetMargins( 50,30,10 );
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','B',16);
$pdf->Cell( 30 , 16 , 'The person who gives is much loved');
$pdf->Output();
?>

ถ้าท่านได้อ่านบทความของผมเรื่อง FPDF มาตั้งแต่บที่ 1 ท่านจะสังเกตเห็น ความเปลี่ยนแปลงในการนำเสนอตัวอย่างอยู่ที่นึง

//ก่อนหน้า
$pdf->Text( 10 , 10 , 'The person who gives is much loved');
//ตอนนี้
$pdf->Cell( 30 , 16 , 'The person who gives is much loved');

ผมเปลี่ยนคำสั่งที่ใช้พิมพ์ข้อความลงบนเอกสาร pdf จาก Text มาเป็น Cell (ผมจะอธิบายการใช้งานอย่างละเอียดในบทข้างหน้า) นั่นเนื่องเพราะว่า คำสั่ง SetMargins จะไม่มีผลใดๆเลยต่อ คำสั่ง Text ต่อให้เซตกั้นหน้ากั้นบนเป็นเท่าไรก็ตาม คำสั่ง Text มันจะยังพิมพ์ข้อความลงบนตำแหน่งที่กำหนดผ่านคำสั่ง เป๊ะๆ

SetLeftMargin(float margin)

คำอธิบาย

ใช้สำหรับกำหนดกั้นหน้ากระดาษด้านซ้าย ให้กำหนดไว้ก่อนสร้างหน้ากระดาษใหม่

พารามิเตอร์

margin : (ตัวเลข) ระบุขนาดกั้นหน้ากระดาษด้านซ้าย

ตัวอย่างการใช้งาน SetLeftMargin

Live Demo

<?php
require('fpdf.php');
 
$pdf=new FPDF();
$pdf->SetLeftMargin( 50 );
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','B',16);
$pdf->Cell( 50 , 10 , 'The person who gives is much loved');
//คำสั่งสำหรับขึ้นบรรทัดใหม่
$pdf->Ln();
$pdf->Cell( 50 , 10 , 'Any sinner is bound to suffer as a result of his own wrong-doing.');
$pdf->Output();
?>

SetRightMargin(float margin)

คำอธิบาย

ใช้สำหรับกำหนดกั้นหน้ากระดาษด้านขวา ให้กำหนดไว้ก่อนสร้างหน้ากระดาษใหม่

พารามิเตอร์

margin : (ตัวเลข) ระบุขนาดกั้นหน้ากระดาษด้านขวา

ตัวอย่างการใช้งาน SetRightMargin

Live Demo

<?php
require('fpdf.php');
 
$pdf=new FPDF();
$pdf->SetRightMargin( 50 );
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','B',16);
$pdf->Cell( 50 , 10 , 'The person who gives is much loved');
//คำสั่งสำหรับขึ้นบรรทัดใหม่
$pdf->Ln();
$pdf->Cell( 50 , 10 , 'Any sinner is bound to suffer as a result of his own wrong-doing.');
$pdf->Output();
?>

SetTopMargin(float margin)

คำอธิบาย

ใช้สำหรับกำหนดกั้นหน้ากระดาษด้านบน หรือจะเรียกว่ากั้นหัวกระดาษ ก็ได้ ให้กำหนดไว้ก่อนสร้างหน้ากระดาษใหม่

พารามิเตอร์

margin : (ตัวเลข) ระบุขนาดกั้นหน้ากระดาษด้านบน

ตัวอย่างการใช้งาน SetTopMargin

Live Demo

<?php
require('fpdf.php');
 
$pdf=new FPDF();
$pdf->SetTopMargin( 50 );
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','B',16);
$pdf->Cell( 50 , 10 , 'Overcome a stingy person with generosity.');
$pdf->Output();
?>

ถ้าท่านจะมีคำถามเกิดในใจว่า ในเมื่อมีคำสั่ง SetMargins แล้ว ทำไมจะต้องมีคำสั่ง SetLeftMargin,SetRightMargin,SetTopMargin อีก ก็ในบางครั้งความต้องการของเรามีแค่กั้นซ้ายให้มากหน่อย กั้นด้านอื่นเราไม่สนใจ และในบางครั้งเราอาจจะต้องการกั้นหัวกระดาษให้เยอะหน่อย ส่วนด้านอื่นๆเราไม่ได้สนใจ คำสั่ง SetMargins ( SetMargins(float left, float top [, float right]) ) นั้น บังคับกั้นซ้ายกับกั้นหัวกระดาษ ที่ท่านจะต้องกำหนด