เมื่อไม่ใช้ branch ที่เราแตกออกมาแล้ว ก็ลบทิ้ง ก็แค่นั้น

คลิกขวาที่ branch ที่ต้องการลบ เลือก Delete [your branch name]
git-delete-branch