ถ้าใครเป็นแฟนพันธ์แท้ของ jQuery จะทราบดีว่า การเรียกใช้งาน jQuery และ jQuery UI นั้นทำได้ 2 แบบ

1. ดาวน์โหลดซอสต์ jQuery มาไว้ที่โฮสต์เราเลย

<script type="text/javascript" src="jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jqueryui/1.7.2/jquery-ui.min.js"></script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="jqueryui/1.7.2/themes/redmond/jquery-ui.css" media="all" />

2. ใช้บริการ CDN ของกูเกิล

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/jquery-ui.min.js"></script>

ถ้าเราเข้าไปหน้า google AJAX libraries จะเห็นว่า ในส่วนของ jQuery จะให้บริการไฟล์ .js 2 ตัว คือ jQuery กับ jQuery UI ไอ้เจ้า jQuery UI นี่จะต้องใช้ theme ที่เป็น css ประกอบด้วย แต่ไม่เห็นทางกูเกิลแจ้งเรื่อง theme ไว้

เวลาผมเขียนโค้ด ผมจะเรียก jquery.min.js และ jquery-ui.min.js จากกูเกิล แล้วดาวน์โหลด jQuery UI theme มาเก็บที่เครื่อง ผมเคยนึกด่ากูเกิลว่า ทำไมในเมื่อให้บริการ jQuery UI แล้ว ไม่ให้ธีมมาด้วยเลย

แล้ววันนี้ผมไปแอบ view source ของเว็บ www.jqueryui.com แล้วก็พบว่า

<link rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" type="text/css" media="all" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/jquery-ui.min.js" type="text/javascript"></script>

ทางกูเกิลมันเอาธีมของ jQuery UI ไปเก็บไว้ด้วยนี่นา อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ themes ได้การลองซะเลย

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/jquery-ui.min.js"></script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/themes/redmond/jquery-ui.css" media="all" />
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 
	$('.datepicker').datepicker();
 
});
</script>
</head>
 
<body>
<input name="datepicker" type="text" class="datepicker" />
</body>
</html>

Live Demo เมื่อคลิกที่ช่องป้อนข้อมูลก็จะมีปฎิทินขึ้นมา

ธีมมาตรฐานของ jQuery UI นั้นมีอยู่

 1. ui-lightness
 2. ui-darkness
 3. smoothness
 4. start
 5. redmond
 6. sunny
 7. overcast
 8. le-frog
 9. flick
 10. pepper-grinder
 11. eggplant
 12. dark-hive
 13. cupertino
 14. south-street
 15. blitzer
 16. humanity
 17. hot-sneaks
 18. excite-bike

ลองเขียนโค้ดเรียกดูหน้าตาธีมได้โดยแค่เปลี่ยน

// เปลี่ยน
//<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/themes/redmond/jquery-ui.css" media="all" />
//เป็น
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" media="all" />

ไม่ต้องเก็บ jQuery,jQuery UI,และธีม ไว้ที่เว็บเราแล้ว ดูดๆๆๆ จากกูเกิลโลด