พี่มาครั้งนี้พี่ไม่ได้จะมาเล่นๆ คือพี่มาเพื่อเล่าอะไรจริงจัง

เมื่อก่อนเวลาที่พี่ต้องการจะสร้างชุดอักษรแบบนี้  0001  หนึ่งที่ห้อยท้ายคือตัวเลขที่พี่ได้มาจาก id ในฐานข้อมูล แล้วเอาศูนย์ต่อเข้าไปข้างหน้า 3 ตัว

พี่ทำอย่างนี้

ต่อมาพี่ก็มีพัฒนาการ เอาฟังก์ชั่น substr เข้ามาช่วย

ต่อมาอีก พี่ก็เพิ่งรู้ว่าฟังก์ชั่น str_pad มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่องานลักษณะนี้โดยเฉพาะ

บางทีว่างๆ จำเป็นเลยที่จะต้องแวะไปอ่าน document บ้าง บางฟังก์ชั่นมันก็เพิ่งเพิ่มเข้ามาภายหลัง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชีวิตเรา