www.faildogs.com

ที่มาของบทความนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า ผมจะเลิกเล่นมันแล้ว ไม่อยากเก็บไว้ให้รกหูรกตา

วิธีการ

1. ล้อกอินเข้าเฟชบุกแล้วไปที่  Account > Privacy Settings
delete-game-facebook-01

2. มองหา Apps and Websites คลิก Edit your settings for using apps, games and websites.
delete-game-facebook-02

3. คลิก Remove
delete-game-facebook-03

4. คลิกเครื่องหมายกากบาท หลังแอปที่ไม่ต้องการ ซึ่งก็คือเกมส์ที่เราจะลบมันทิ้ง
delete-game-facebook-04

5. เมื่อมันขึ้นมาถามอะไร ก็อย่าได้ลังเลใจ คลิก Remove สถานเดียว
delete-game-facebook-05

เพียงเท่านี้เกมส์ในเฟชบุก ก็จะไม่มีรบกวนจิตใจท่านอีก ตลอดชาตินี้ยันชาติหน้า