ปลักอิน คือ โปรแกรมขนาดเล็กที่ติดตั้งเ้ข้าไปเพิ่มในเวิร์ดเพรส เพื่อขยายขีดความสามารถของเวิร์ดเพรส หรือเพื่อให้มีความสามารถใหม่ๆ

ท่านสามารถหาปลักอินมาใช้งานได้ที่ http://wordpress.org/extend/plugins/

การติดตั้งปลักอิน มี 3 วิธี

1.ค้นหาแล้วติดตั้งแบบออนไลน์
2. ดาวน์โหลดซิปไฟล์มาแล้วติดตั้ง
3. อัปโหลดไฟล์ด้วยตัวเอง

ค้นหาแล้วติดตั้งแบบออนไลน์

1. ล้อกอินเข้าสู่ระบบ

2. ไปที่ Plugins

3. คลิกปุ่ม Add New
install-plugin-03

4. ป้อนชื่อปลักอินที่ต้องการ เข้าไปในช่องแล้วกดปุ่ม Search Plugins

install-plugin-04

5. จะพบกับปลักอินมากมาย คลิก Install Now ปลัีกอินตัวที่ต้องการ

install-plugin-05

6. เมื่อมีไดอะล้อกบอกขึ้นมาถาม เราก็ตอบ OK

install-plugin-06

6.1 ในกรณีที่ท่านติดตั้งในเวิร์ดเพรสที่อยู่บนโฮสต์ ระบบจะขึ้นมาให้ใส่รหัส FTP

7. คลิก Activate Now

install-plugin-07

8. หลังจากมีแถบสีเหลืองแจ้งว่า Plugin activated. แสดงว่าปลักอินของเราได้รับการติดตั้งเรียบร้อย

install-plugin-08

ดาวน์โหลดซิปไฟล์มาแล้วติดตั้ง

1. เข้าไปที่ http://wordpress.org/extend/plugins/ ดาวน์โหลดปลักอิน ที่ต้องการ

2. ล้อกอินเข้าสู่ระบบ

3. ไปที่ Plugins

4. คลิกปุ่ม Add New

5. คลิกแท็บ Upload

install-plugin-01

6. คลิกปุ่ม Browse เลือกปลักอินที่ได้ดาวน์โหลดมา แล้วคลิกปุ่ม Install Now

install-plugin-02

7. หลักจากรอสักแป้บนึง ระบบจะแจ้งว่า Plugin installed successfully. ให้คลิกที่ Activate Plugin

install-plugin-03

อัปโหลดไฟล์ด้วยตัวเอง

1. เข้าไปที่ http://wordpress.org/extend/plugins/ ดาวน์โหลดปลักอิน ที่ต้องการ

2. หลังจากดาวน์โหลดปลักอินมาแล้ว ให้แตกซิปออกมา ท่านต้องดูให้ดีว่าไม่มีโฟลเดอร์ซ้อนกัน

3. อัปโหลดโฟลเดอร์ที่แตกซิปได้มา ไปไว้ที่ wp-contentplugins

4. ล้อกอินเข้าสู่ระบบ

5. ไปที่ Plugins

6. คลิกปุ่ม Activate ปลักอินที่เพิ่งติดตั้งเข้าไป

install-plugin-01

7. หลังจากมีแถบสีเหลืองแจ้งว่า Plugin activated. แสดงว่าปลักอินของเราได้รับการติดตั้งเรียบร้อย

ทั้ง 3 วิธีการ เหมาะในสถานะการณ์ที่แตกต่างกัน ท่านก็รู้ไว้ทั้ง 3 วิธีแล้วก็เลือกใช้วิธีที่ชอบ หรือวิธีที่เหมาะสมกับตัวท่านเอง