1. เลือก ebook เล่มที่ต้องการ
  2. ทำขั้นตอนต่างๆจนไปถึงหน้าชำระเงิน
  3. เลือกวิธีการชำระเงินที่สะดวกที่สุด
  4. ชำระเงินตามราคา order
  5. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ platoosom@gmail.com

หลังจากทางเว็บไซต์ได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับลิ้งก์สำหรับดาวน์โหลด ebook ทางอีเมล์