หลังจากที่ผมได้ประสบปัญหา เซมิโคล่อนทำพิษ ทำให้เข้าใจว่า เวลาคนเราไม่เข้าใจอะไรขึ้นมา แม้เพียงเรื่องง่ายๆ ก็ก่อปัญหาใหญ่ได้  ผมจึงตั้งใจเสียใหม่ว่า ต่อไปถึงแม้มันจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กและน่าจะรู้กันแล้ว ผมก็จะเอามันมาเขียนเป็นบทความให้หมด

วันนี้ขอเสนอเรื่อง วิธีรีสตาร์ท apache ทำเป็นเล่นไปในยามที่หน้าสิ่วหน้าขวาน เรื่องแค่นี้ก็ก่อปัญหาได้

1. ไปที่ Start > Control Panel > Administrative Tools > Services
administrative-tool-01

2. คลิกเลือก Apache 2.2 แล้วคลิกปุ่ม Restart
administrative-tool-02

เท่านั้นแหละครับ การรีสตาร์ท Apache เรื่องจิ๊บๆ