เมื่อวานต้องเขียนโค้ดชุดหนึ่งที่ต้องใช้ jQuery มันเป็นงานส่วนเล็กๆ ภายในส่วนใหญ่ๆอีกทีนึง ทีนี้ผมขี้เกียจไปเดินถามคนที่เขียนในส่วน header มาเขา include jQuery มาหรือเปล่า

ก็เลยใช้วิธีเช็กว่าพรรคพวก include jQuery มาหรือเปล่า ถ้าได้ include มาผมก็เขียนโค้ดด้วย jQuery ถ้าไม่ได้ include jQuery มา ผมก็เขียนเป็นแบบธรรมดา ใช้ javascript ธรรมดา

วิธีตรวจสอบ

if (typeof jQuery != 'undefined') {
     alert("jQuery library is loaded!");
}else{
     alert("jQuery library is not found!");
}

คำสั่ง

typeof

มันไว้ใช้สำหรับตรวจสอบออบเจ็ก ถ้าเป็น undefined แสดงว่ามันไม่มีตัวตน แต่ถ้าไม่เท่ากับ undefined ก็แสดงว่ามันมีตัวตน

ก็เพียงเท่านี้แหละ สั้นๆ ง่ายๆ