วันนี้ไปเจอโค้ดของพี่หรั่งคนหนึ่งเข้า แล้วรู้สึกแปลก (อาจจะแปลกอยู่คนเดียวก็ได้) แปลกตรงการประกาศตัวแปรแบบ Array โดยปกติแล้ว เวลาเราจะประกาศตัวแปร Array ใน javascript เราจะใช้คำสั่งแบบนี้

var interestings = new Array();
 
interestings[0] = 'travel';
interestings[1] = 'woman';

แต่วันนี้ที่ผมเจอมันเป็นแบบนี้

var interestings = [];
 
interestings[0] = 'travel';
interestings[1] = 'woman';

มันทำได้ สั้นกว่าแบบบนเยอะ