วันนี้มีเหตุจำเป็นต้องใช้ Javascript สร้าง Array แบบ Dynamic และแล้วก็เป็นงง และเป็นลืม ว่าทำไงหว่า ต้องอาศัยเฮียกู อีกแล้ว หลังจากเสร็จงานแล้ว ก็เลยคิดได้ เขียนเป็นบทความ บันทึกไว้ดีกว่า เวลาจะใช้งานอีก นึกไรไม่ออก ก็จะได้เข้ามาดูที่เว็บตัวเอง ไม่ต้องไปไหนไกล

 

ว่าแล้วก็เกริ่นซะหน่อย Array ของ Javascript นั้น มันเป็น Object เวลาจะประกาศตัวแปรเพื่อใช้งาน จึงต้องมีการสืบทอดรากเหง้า ด้วย operator new และอย่าลืมนะครับ คำว่า Array จะต้องขึ้นต้นด้วย ตัวหญ่ายยย…..

 

1
var arr_var1 = new Array() ;

 

เวลาจะนำค่าใส่ใน Array ก็ให้ทำดังนี้

1
2
arr_var1.push('ตัวเอง') ;
arr_var1.push('จ๋า') ;

ขนาดของ Array จะขยายออกไปโดยอัตโนมัติ

 

เมื่อจะอ้างถึงค่าภายใน ก็ทำอย่างนี้

1
document.print( arr_var1[0] + " " + arr_var1[1] ) ; // ตัวเอง จ๋า

เอาสรุปของ Array ดูหน่อยละกัน

Method คำอธิบาย
concat() รวม Array ตั้งแต่ 2 Array ขึ้นไป เข้าด้วยกัน
join() รวม Array เป็น String โดยคั่นด้วย อักษรที่ระบุ
pop() ตัดเอาค่าสุดท้ายของ Array ออกมา
push() เพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Array
reverse() จัดเรียง Array ใหม่ โดยเอาค่าสุดท้ายไว้แรกสุด และเอาตัวแรกสุดไว้ท้าย
shift() ตัดเอาค่าแรกสุดของ Array ออกมา
slice() Returns selected elements from an existing array
sort() จัดเรียงค่าที่อยู่ใน Array เสียใหม่
splice() นำค่าใหม่ไปแทนที่ ค่าตัวสุดท้าย ที่อยูใน Array
toSource() แสดง source code ของ object Array
toString() แปลง Array ไปเป็น String
unshift() เพิ่มค่า เข้าไปที่จุดเริ่มต้นของ Array
valueOf() คืนค่ากลับมาเป็นค่า primitive value ของ Array
Property คำอธิบาย
constructor A reference to the function that created the object
index  
input  
length กำหนด หรือ คืนค่า ขนาดของ Array
prototype อนุญาติให้คุณเพิ่ม properties และ methods เข้าไปใน object Array