การต่อข้อความ

ข้าพเจ้าคิดว่าทุกท่านที่เขียน PHP ทราบกันดีกว่า Operator ในการต่อข้อความนั้นคือ . (จะเรียกดอทหรือจุด ก็สุดแต่ใจจะไขว่คว้า)

ดูนะครับ

< ?php
$output  =<!DOCTYPE html PUBLIC-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>\n’;
$output .=<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>\n’;
$output .=<head>\n’;
$output .=<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8/>\n’;
$output .=<title>Untitled Document</title>\n’;
$output .=</head>\n’;
$output .=<body>\n’;
$output .= ‘ตัวอย่างการต่อข้อความ เยอะๆ\n’;
$output .=</body>\n’;
$output .=</html>\n’;
 
echo $output;
?>

 

สาเหตุที่ต้องมี \n ต่อท้าย เพราะเวลาออกเป็น Output แล้ว จะได้ดูเป็นระเบียบ ไม่เป็นบรรทัดเดียว พรืด

 

ผมขอนำเสนออีกแนวทางหนึ่งในการต่อข้อความ คือ ใช้ Array ในการเก็บข้อความแต่ละบรรทัด พอถึงตอนสุดท้าย เราค่อย Join Array

เข้าด้วยกัน

 

ดูกันเลยดีกว่า พูดมากเปลืองน้ำลาย

$output = array();
 
$output[] =<!DOCTYPE html PUBLIC-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>’;
$output[] =<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>’;
$output[] =<head>;
$output[] =<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8/>;
$output[] =<title>Untitled Document</title>;
$output[] =</head>;
$output[] =<body>;
$output[] = ‘ตัวอย่างการต่อข้อความ เยอะๆ’;
$output[] =</body>;
$output[] =</html>;
 
echo implode( ‘\n’ ,$output );

จะเห็นว่า ท้ายข้อความเราไม่ต้อง \n ไว้ ค่อยใส่ไปตอน Join กัน ส่วนตัวผมแล้ว ผมเห็นว่า แบบข้างล่างดูมีกึ๋นและดูง่ายกว่า ปกติแล้ว

ผมจะใช้แบบนี้แหละครับ เวลาต่อข้อความยาวๆ แบบว่าคิดเอาเองว่าดูดี น่ะ ส่วนท่านผู้อ่านจะชอบแบบไหนนั้น ก็เลือกเอานะครับ ปลาย

ทางเดียวกันด้วยวิธีที่แตกต่าง ผมเพียงนำเสนออีกแนวทางหนึ่งได้เห็นกัน ก็เท่านั้นครับ

 

ส่งท้ายๆ ถ้าท่านเพิ่งเขียนโปรแกรม หรือ เขียนแต่ก็ไม่มาก ท่านจะใส่ใจเพียงว่า จะเขียนโค้ดยังไงให้ได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการ

แต่เมื่อท่านเขียนไปนานๆ ท่านจะคิดอยู่ตลอดว่า เขียนยังไง จะให้โค้ดมันออกมาสวย เพราะมันไม่ใช่เพียงแค่พิมพ์โค้ด

 

แต่มันคือ

 

การร่ายบทกวี ที่ Execute ได้

 

ชักไปไกลแล้ว ขอตัว….