ในบางครั้งบางคราว ที่เราจำเป็นจะต้องเพิ่มเนื้อหา เข้าไปในเนื้อหาที่มีอยู่เดิม jquery มีคำสั่งช่วยเราในลักษณ์นี้

append(content)

content : (string) เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเข้าไปต่อท้ายข้อความที่มีอยู่เดิม สามารถใช้ html ได้

คำสั่งนี้ใช้สำหรับเพิ่มเนื้อหาเข้าไปต่อท้าย เนื้อหาเดิมที่มีอยู่ ในอีลิเม้นท์ใดๆ

ตัวอย่างการใช้งาน

Live Demo

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<title>jquery append command</title>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 
	$('#set').click(function(){
 
		var content = '<i>เนื้อหาที่เพิ่มเข้าไปใหม่จ่ะ</i>';
 
		$('#content').append( content )
 
	});
 
})
</script>
</head>
<body>
<div id="content">
  <h2>เนื้อหาของเดิมของ div content</h2>
</div>
<input type="button" id="set" name="set" value="append" />
</body>
</html>

ถ้าท่านทดลองดู Live Demo ท่านจะเห็นว่า มันเพิ่มข้อความเข้าไปใหม่ โดยไม่กระทบกับของเดิม และเป็นตัวเอียงด้วย