ของบางอย่างสำหรับบางคน ดูว่าง่าย ของบางอย่างสำหรับบางคนดูว่ายาก ของบางอย่างสำหรับบางคน หากันเป็นวัน กว่าจะได้ เมื่อได้มาแล้ว ก็เก็บไว้ดูเองสักหน่อย

คือความต้องการ มีอยู่ว่า อยากรู้ว่า checkbox ตัวหนึ่งที่เราเตรียมไว้ ถูก user ติ๊กเลือกหรือเปล่า ถ้าติ๊กเลือกจะได้ให้เขาป้อน ข้อมูลใน textbox ที่เตรียมไว้ด้วย  ถ้าไม่ติ๊กเลือกก็แล้วไป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
if ( $( "#administrator_recieve_daily:checked" ).val() == 1 ) {
 
//+ ตรวจสอบอีเมล์ว่าถูกต้องหรือไม่
if( !isValidEmail( $( "#administrator_email" ).val() ) ){
message += "ป้อนข้อมูลในช่อง  อีเมล์ ให้ถูกต้องn" ;
alert( message ) ;
$("#administrator_email").focus() ;
return false ;
}
 
}
 
<input name="administrator_recieve_daily" type="checkbox" id="administrator_recieve_daily" value="1" />
 
<label for="administrator_recieve_daily">รับ daily ใหม่ทางอีเมล์</label>
 
<input name="administrator_email" type="text" id="administrator_email" size="32" maxlength="60" />
 
<label for="administrator_email">อีเมล์</label>

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://drupal.org/node/116548