ผมได้เขียนบทความเรื่อง jQuery กับการจัดการ CSS ไปแล้วครั้งหนึ่ง ในบทความนั้นจะกล่าวถึงเรื่อง การเพิ่ม css คลาสให้กับออบเจ็กในเพจ และการเอา css คลาสออก นั่นหมายถึงว่า การจะใช้งานคำสั่งนั้น เราจะต้องเขียนคลาสของ css เตรียมไว้ก่อน

แล้วถ้าเราไม่ได้เขียน css ไว้ก่อนล่ะ?่

jquery ยังมีคำสั่งที่ใช้สำหรับจัดการกับ css อีกชุดหนึ่ง คือ

css( name,value )

name : (string) ชื่อ css
value : (string|number|function) ค่าที่เราต้องการกำหนด ชนิดจะขึ้นอยู่กับ css ตัวนั้นๆ เช่นถ้า width เราก็ใช้ตัวเลข

คำสั่งนี้ใช้สำหรับกำหนดค่า element ผ่านทาง css ผมขอยก html มาให้ท่านดูประกอบนิดนึง

<p style="padding-left:10px;width:200px"> Paragraph </p>

คำสั่ง css( name,value ) มันจะเข้าไปกำหนดค่าใหม่ให้กับ style นี่แหละ ซึ่งมันก็จะมีส่งผลไปถึงแท็ก p

css( name )

name : (string) ชื่อ css

คำสั่งนี้ใช้สำหรับดึงค่าจาก css ออกมา ค่าที่ได้จะเป็นสตริงเสมอ ถึงแม้จะเป็นค่า width มันก็จะคืนค่ากลับมาเป็น 10 ที่มีชนิดข้อมูลสตริง เพราะฉะนั้น ถ้าท่านต้องการจะนำมันไปใช้ต่อ ในฐานะตัวเลข ท่านจะต้องใช้คำสั่ง javascript เพื่อเปลี่ยนแปลงชนิดของตัวแปรซะ (number(),parseInt(),parseFloat())