ใช้ google cdn แทนไง include เข้ามาเลย

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/i18n/ui.datepicker-th.js"></script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/themes/redmond/jquery-ui.css" media="all" />

อย่างเช่นโค้ดนี้

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/i18n/ui.datepicker-th.js"></script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/themes/redmond/jquery-ui.css" media="all" />
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 
	$('.datepicker').datepicker({
		dateFormat: "dd/mm/yy",
 
		beforeShow: function (input) {
			var dt = $.datepicker.parseDate('dd/mm/yy', $(input).val() );
 
			if (dt) {
				dt.setYear(dt.getFullYear() - 543);
				$(input).val($.datepicker.formatDate('dd/mm/yy', dt));
			}			
		},
		onClose: function(dateText, inst) {
			var dt = $.datepicker.parseDate('dd/mm/yy', dateText);
			dt.setYear(dt.getFullYear() + 543);
			$(this).val($.datepicker.formatDate('dd/mm/yy', dt));
		}
 
	});
 
});
</script>
</head>
 
<body>
<input name="datepicker" type="text" class="datepicker" />
</body>
</html>

ในโค้ดด้านบนนั้น แอบนำเสนอวิธีทำให้ datepicker ป้อนข้อมูลเป็นปี พ.ศ.

ขอบคุณเว็บ http://www.gayji.net/?p=290 ที่เขียนเสนอวิธีไว้