เป็นคำสั่งที่ทำงานตรงกันข้ามกับ appendTo คือแทนที่จะย้ายอีลิเม้นท์จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งแบบต่อท้าย แต่นำไปใส่ข้างหน้าแทน ดู Live Demo เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

prependTo(target)

target : (selector) selector ก็คือตัวที่มันขึ้นต้นด้วย $ ของ jquery นั่นแหละ เขาเรียก selector หรือ wrapper ก็ได้ เช่น $(‘#target’) ตัวนี้แหละ selector

คำสั่งนี้จะทำการย้าย selector ต้นทางไปหา selector ปลายทาง แบบนำไปแทรกไว้เป็นตัวแรก

ตัวอย่างการใช้งาน

Live Demo

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<title>jquery prependTo command</title>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 
	$('#move').click(function(){
 
		$('#list1 option:selected').prependTo( $('#list2') );
 
	});
 
})
</script>
</head>
<body>
<select name="list1" size="5" multiple="multiple" id="list1">
 <option value="cat">แมว</option>
 <option value="rat">หนู</option>
 <option value="bat">ค้างคาว</option>
 <option value="ant">มด</option>
 <option value="cow">วัว</option>
</select>
<input type="button" id="move" name="move" value="&gt;&gt;" />
<select name="list2" id="list2" size="5">
 <option value="woman">ผู้หญิง</option>
 <option value="man">ผู้ชาย</option>
 <option value="boy">เด็กชาย</option>
 <option value="girl">เด็กหญิง</option>
</select>
</body>
</html>

เรื่องยากๆจะเป็นเรื่องกล้วยๆ เมื่อใช้ jquery

$('#list1 option:selected').prependTo( $('#list2') )

ความหมายของคำสั่งข้างบน คือ ให้นำ option ที่ถูกเลือก ใน #list1 ไปใส่ต่อหัวใน #list2