ภาพไม่เกี่ยวกับบทความ

ผมไม่รู้จะอธิบายความง่ายของ lastRSS ยังไงดี ด้วยโค้ดแค่ไม่ถึง 10 บรรทัด ท่านสามารถแสดง RSS จากเว็บอื่นบนเว็บท่านได้แล้ว

Live Demo

มาดูวิธีทำกันครับ

1. ดาวน์โหลดไฟล์ lastRSS มา http://lastrss.oslab.net/lastRSS.zip

2. แตกซิปออกท่านจะได้ไฟล์ lastRSS.php

3. เขียนโค้ด

<?php
// include lastRSS เข้ามา
require_once("lastRSS.php");
 
// สร้าง lastRSS object
$rss = new lastRSS;
// กำหนด Encoding
$rss->cp = 'UTF-8';
 
$rssurl = 'http://www.rssthai.com/rss/entertain.xml';
// ดูด RSS 
$news = $rss->get($rssurl);
 
// แสดงผล
foreach($news['items'] as $value ):
	echo "<p>";
	echo "<a href=".$value['link'].">".$value['title']."</a>";
	echo "</p>\n";
endforeach;
?>

โค้ดแค่นี้ล่ะครับ เห็นมั้ยครับว่าง่ายจนเหลือเชื่อ และอีกอย่าง มันไม่มีปัญหากับภาษาไทยด้วยครับ

ตัวแปร $news จะเก็บ Array ที่ได้จากคำสั่ง $rss->get($rssurl) ซึ่งถ้าท่านต้องการทราบว่าในตัวแปร $news มีอะไรเก็บไว้ และโครงสร้างเป็นอย่างไร ให้ใช้คำสั่ง ดังนี้

print_r($news);

ความสามารถ และคอนฟิก ยังมีอีกหลายตัว โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติม : http://lastrss.oslab.net/index.php?q=doc