อย่างกะดูทรานฟอร์เมอร์ยังไงยังงั้น ให้ดูเอามันส์นะครับ