บทความนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึง แต่ถ้าท่านอ่านดีๆก้อาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน (มั้ง)

วันนี้นั่งแก้โค้ดโปรแกรมเก่าที่เคยเขียนมาเมื่อสองปีก่อน มันมีโค้ดอันนึงที่มันยาว ซึ่งดูแล้วมันอ่านยากและกว่าจะกวาดสายตาจนไปสุดประโยค เหนื่อยใจ เลยมานั่งคิดว่าถ้าจะใ้ห้มันสั้นกว่าที่มันเป็นอยู่จะได้หรือเปล่า

if( $_SESSION['administrator_level'] == 'admin' || $_SESSION['administrator_level'] == 'marketting' || $_SESSION['administrator_level'] == 'casheer' || $_SESSION['administrator_level'] == 'manager' )
{
// โค้ด
}

ยาวเกือบสุดขอบโลก หลังจากนั่งคิดพักนึง ผมก็เลยเขียนมันเสียใหม่ ออกมาเป็นอย่างนี้

if( in_array( $_SESSION['administrator_level'] , array('admin','marketting','casheer','manager') ) )
{
// โค้ด
}

สั้นลงหน่อยนึงล่ะ ผมประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น in_array() เป็นตัวช่วย ซึ่งฟังก์ชั่นตัวนี้มันจะนำเอาค่าที่ระบุ ไปค้นหาใน array() ถ้าเจอจะคืนค่าเป็น TRUE ถ้าไม่เจอก็คือค่าเป็น FALSE