การสร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วย Navicat 8.0

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. สร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
2. สร้างฐานข้อมูล

1.สร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

 • หลังจากเปิดโปรแกรม Navicat ขึ้นมาแล้ว คลิกที่ Connection
 • โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง Connection ขึ้นมา ซึ่งต้องป้อนรายละเอียดที่จำเป็น ดังนี้
  Connection Name: ตั้งชื่อ Connection จะเป็นอะไรก็ได้ ให้จำง่ายเข้าไว้
  Host name/IP address: ปล่อยให้เป็น localhost
  Port: ปล่อยให้เป็น 3306
  User name: ป้อน User name ที่ใช้ล็อกอินเข้าสู่ MySQL ค่าดีฟอลต์ จะเป็น root
  Password: ป้อนรหัสผ่าน ที่ใช้ล็อกอินเข้าสู่ MySQL ถ้าไม่มีรหัสผ่าน ให้ปล่อยว่างไว้
 • กดปุ่ม Test Connection เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ ดูก่อนก็ได้ ถ้าโปรแกรมแจ้งว่า Conection Successfully แสดงว่าสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้แล้ว ก็ให้คลิกปุ่ม OK อย่าช้าที

2.สร้างฐานข้อมูล

 • ดับเบิลคลิกที่ ตัว connection ที่สร้างขึ้นมา เพื่อเชื่อมต่อเข้าใช้งาน MySQL
 • คลิกขวา ที่ตัว connection
 • คลิก New Database เพื่อสร้างฐานข้อมูล โปรแกรมจะเปิดไดอะล็อกบ็อก Create New Database ขึ้นมา

ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องกำหนด ดังนี้

Enter database name: ตั้งชื่อฐานข้อมูล
Character set: กำหนดชุดตัวอักษร แนะนำเป็น utf8–UTF-8 Unicode
Collation: กำหนด Collation แนะนำเป็น utf8_general_ci

หลังจากกำหนดทุกอย่างเรียบร้อย คลิกปุ่ม OK คุณสร้างฐานข้อมูลใหม่ เรียบร้อย