หลังจากที่ติดตั้งปลักอิน NextGEN Gallery เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในระบบแอดมินจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาอีก 1 เมนู คือ Gallery

nextgen-gallery-overview-01

เมื่อคลิกที่ลูกศรด้านข้าง ก็จะเห็นเมนูทั้งหมดของ NextGEN Gallery ซึ่งประกอบไปด้วย

nextgen-gallery-overview-02

1. Overview : ภาพรวมของแกลเลอรี่

2. Add Gallery / Images : สำหรับเพิ่มแกลเลอรี่และรูปภาพ

3. Manage Gallery : สำหรับจัดการแกลเลอรี่ เพิ่ม / ลบ / แก้ไข

4. Album : สำหรับจัดการอัลบัมภาพ

5. Tags : สำหรับจัดการแท็กรูปภาพ

6. Options : สำหรับปรับแต่งออปชั่นของแกลเลอรี่

7. Style : สำหรับปรับแต่ง CSS การแสดงผลของแกลเลอรี่

8. Roles : สำหรับกำหนด permission การเข้าถึงแกลเลอรี่

9. About : แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ NextGEN Gallery เช่นชื่อบุคคลในทีมพัฒนา เป็นต้น

10. Reset / Uninstall : รีเซ็ตค่าต่างๆกลับไปเป็นเหมือนตอนติดตั้งใหม่ๆ หรือยกเลิกการติดตั้ง