ในบทนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้งปลักอิน NextGEN Gallery ซึ่งการติดตั้งปลักอินตัวนี้สามารถนำไปประยุกต์ติดตั้งปลักอินตัวอื่น เพราะใช้วิธีการเดียวกัน

ผมขอกล่าวถึงวิธีการติดตั้งปลักอินก่อนละกัน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี
1. ติดตั้งแบบแมนนวล
2. ติดตั้งผ่านระบบแอดมินของเวิร์ดเพรส

ติดตั้งแบบแมนนวล

1. ดาวน์โหลดปลักอิน NextGEN Gallery

2. แตกซิปออกมา ท่านต้องดูให้ดีว่าไม่มีโฟลเดอร์ซ้อนกัน

3. อัปโหลดโฟลเดอร์ที่แตกซิปได้มา ไปไว้ที่ wp-contentplugins

4. ล้อกอินเข้าสู่ระบบ

5. ไปที่ Plugins

6. คลิกปุ่ม Activate ที่ NextGEN Gallery

install-plugin-01

7. หลังจากมีแถบสีเหลืองแจ้งว่า Plugin activated. แสดงว่าปลักอินของเราได้รับการติดตั้งเรียบร้อย

ติดตั้งผ่านระบบแอดมินของเวิร์ดเพรส

install-plugin-02

1. ล้อกอินเข้าสู่ระบบ

2. ไปที่ Plugins

3. คลิกปุ่ม Add New

install-plugin-03

4. ป้อนคำว่า NextGEN Gallery เข้าไปในช่องแล้วกดปุ่ม Search Plugins

install-plugin-04

5. จะพบกับปลักอินมากมาย คลิก Install Now ตัวแรก

install-plugin-05

6. เมื่อมีไดอะล้อกบอกขึ้นมาถาม เราก็ตอบ OK

install-plugin-06

6.1 ในกรณีที่ท่านติดตั้งในเวิร์ดเพรสที่อยู่บนโฮสต์ ระบบจะขึ้นมาให้ใส่รหัส FTP

7. คลิก Activate Now

install-plugin-07

8. หลังจากมีแถบสีเหลืองแจ้งว่า Plugin activated. แสดงว่าปลักอินของเราได้รับการติดตั้งเรียบร้อย

install-plugin-08