nextgen-gallery-manage-gallery-01

ภายใต้เมนูนี้ของ NextGEN Gallery คือที่ๆไว้ให้ท่านจัดการแกลเลอรี่ภาพของท่าน เช่น ลบแกลเลอรี่,แก้ไขชื่อแกลเลอรี่,นำแกลเลอรี่ไปแสดงบนหน้าเพจ

หลังจากที่ท่านคลิกเมนู Manage Gallery ในหน้านี้ท่านสามารถลบแกลเลอรี่ที่ไม่้ต้องการ โดยการคลิกที่ Delete ด้านหลังชื่อแกลเลอรี่ หรือถ้าต้องการแก้ไข ก็คลิกที่ชื่อแกลเลอรี่ได้เลย

nextgen-gallery-manage-gallery-02

การแก้ไขแกลเลอรี่

คลิกที่ชื่อแกลเลอรี่ที่ต้องการ โปรแกรมก็จะพาเรามาพบกับหน้าแก้ไขดังในภาพ

nextgen-gallery-manage-gallery-03

Title: ชื่อแกลเลอรี่
Description: คำอธิบายเกี่ยวกับแกลเลอรี่
Path: ตำแหน่งที่ใช้สำหรับเก็บภาพบนเซิฟเวอร์ ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปแก้มันครับ
Page Link to: กำหนดหน้าที่จะให้นำแกลเลอรี่ไปแสดง วิธีกำหนดค่าตรงนี้ที่ดีที่สุดคือ ให้ท่านคลิกปุ่ม Add Page ด้านล่าง Create new page ค่าใน Page Link to จะกำหนดให้ท่านเองโดยอัตโนมัติ
Preview image: ภาพที่จะให้แสดงเป็นภาพแรก เมื่อท่านเอาแกลเลอรี่ตัวนี้ไปแสดงเป็น Slide show ซึ่งจะแสดงวิธีให้ทราบในตอนต่อๆไป
Author: ชื่อเจ้าของแกลเลอรี่ ซึ่งก็คือชื่อล้อกอินของท่าน
Add page : สร้างหน้าใหม่สำหรับแสดงแกลเลอรี่ โดยอัตโนมัติ NextGEN Gallery จะสร้างหน้าให้ท่านโดยใช้ชื่อของแกลเลอรี่เป็นชื่อเพจ
Scan Folder for new images : ใช้สำหรับแสกนภาพใหม่ๆในโฟลเดอร์ ปุ่มนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อท่านอัปโหลดภาพเข้าสู่แกลเลอรี่ด้วย FTP ถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไปก็คงไม่จำเป็นจะต้องไปคลิกให้เสียเวลา
Save Changes : บันทึกค่า

ทีนี้มาดูเจาะลงที่เซ็กชั่นย่อยในหน้า แก้ไขแกลเลอรี่ นี้ว่ามีอะไรบ้าง

nextgen-gallery-manage-gallery-04

ในลิสต์ Action คือคำสั่งที่ใช้สำหรับจัดการกับภาพ ก่อนที่ท่านจะใช้ลิสต์นี้ ท่านต้องเลือกภาพด้านล่างก่อน ว่าจะให้ทำคำสั่งกับภาพไหนบ้าง ในลิสต์ประกอบไปด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้

nextgen-gallery-manage-gallery-05

Set watermark : สำหรับใส่ลายน้ำให้กับภาพ ป้องกันการนำภาพของท่านไปใช้โดยไม่รับอนุญาติ ภาพหรือคำพูดที่จะนำมาทำเป็นลายน้ำ สามารถกำหนดได้ที่เมนู Options ของ NextGEN Gallery
Create new thumbnails : ย่อหรือขยายขนาด thumbnails ของภาพใหม่ thumbnails จะถูกนำไปใช้แสดงเป็นภาพเล็กๆให้ยูสเซอร์คลิกเพื่อดูภาพใหญ่อีกที ตรงนี้ถ้าท่านใช้ NextGEN ไปสักพักท่านก็จะเข้าใจเอง
Resize images : สำหรับย่อหรือขยายภาพ
Recover from backup : ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ได้กระทำลงไปในภาพ ให้ท่านทดลองเลือกภาพแล้วย่อขนาดให้เหลือ 200*200 แล้วหลังจากนั้นให้ลองมาใช้คำสั่งนี้ดู ท่านจะเห็นด้วยตาตัวเองว่า ภาพจะกลับคืนมาเป็นขนาดเท่าเดิม นี่เป็นอีกคุณสมบัติที่สุดยอดของ NextGEN มันจะเก็บภาพต้นฉบับไว้เสมอ เผื่อท่านทำอะไรลงไปในภาพแล้วเกิดต้องการยกเลิก
Delete images : ลบภาพที่เลือก
Import metadata : ดึงเมต้าดาต้าของรูปภาพออกมาแสดง สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบถึงศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ขอให้ท่านทราบเถอะครับว่า ภาพถ่ายทุกภาพนอกจากจะเก็บขนาดภาพไว้แล้ว มันยังเก็บ สถานที่ถ่ายภาพ ละติจูด ลองจิจูด ระยะวัดแสง ความเร็วชัตเตอร์ วันที่ถ่าย วันที่แก้ไข ระยะโฟกัส อีกเพียบครับ มากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับตัวกล้อง เพราะฉะนั้นใครที่คิดจะถ่ายภาพไปหลอกชาวบ้าน พึงระลึกไว้เสมอว่า ภาพมันไม่ได้เก็บแค่ภาพ
rotate_cw : หมุนภาพ แนะนำให้ลองเล่นดูจะรู้เอง
Rotate images counter-clockwise : หมุนภาพ ลองเล่นดูจะรู้เอง
Copy to… : ก้อปปี้ภาพที่เลือกไปไว้ในแกลเลอรี่อื่น ในกรณีที่ท่านอัปภาพมาผิดกลุ่ม หรือต้องการแยกกลุ่มเดิมออกเป็นกลุ่มใหม่ สร้างแกลเลอรี่ใหม่แล้วใช้เครื่องมือตัวนี้ก้อปปี้ภาพไปเก็บยังเป้าหมายได้
Move to… : ย้ายภาพไปยังแกลเลอรี่อื่น
Add tags : เพิ่มคำสำหรับค้นหาภาพที่เลือก
Delete tags : ลบคำค้นหาออกจากภาพที่เลือก
Overwrite tags : เปลี่ยนคำค้นหาภาพที่เลือก

ตรงที่แสดงภาพออกมาเป็นแถวๆ มีสองจุดที่น่าสนใจ

nextgen-gallery-manage-gallery-06

Alt & Title Text / Description : ป้อนคำอธิบายภาพแบบย่อๆ แนะนำว่าควรป้อนเสมอเพราะมีประโยชน์ทางด้าน SEO
exclude : ไม่ต้องการแสดงภาพที่ติ๊กถูกในแกลเลอรี่ NextGEN นั้นสามารถแสดงภาพในตัวมันเองได้หลากหลาย ทั้งแบบแกลเลอรี่ แบบภาพเดี่ยว แบบสไลด์โชว์ เราอาจจะไม่ต้องการแสดงภาพบางภาพในแกลเลอรี่ แต่ใส่ภาพนั้นไว้เพื่อไว้แสดงแบบเดี่ยวๆ

ยังมีเมนูคำสั่งอีกเซ็ตหนึ่งที่ใช้สำหรับจัดการเป็นรายภาพ รายละเอียดของคำสั่งก็เหมือนด้านบน

nextgen-gallery-manage-gallery-07