Gallery

แท็บที่รวบรวมคำสั่งปรับแต่งการแสดงผลของตัวแกลเลอรี่

nextgen-gallery-options-gallery

Deactivate gallery page link: ถ้าติ๊กถูกตัวเลือกนี้ ตอนแสดงอัลบัม เราคลิกที่อัลบัมมันจะไม่ไปไหน เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้น

Number of images per page: กำหนดจำนวนภาพที่จะให้แสดงภายใน 1 หน้า ถ้าภาพมีจำนวนมาก มันก็จะแสดงลิ้งหน้า 1 หน้า2…. ถ้าไม่ต้องการให้มีการแบ่งหน้าให้ป้อน 0

Number of columns: กำหนดจำนวนภาพที่ให้แสดงใน 1 แถว ใส่เป็น 0 ไว้ดีที่สุด ตัว NextGEN Gallery มันจะกำหนดจำนวนที่เหมาะสมให้เองอัตโนมัติ

Integrate slideshow : แสดงลิ้งก์ [Show as slideshow] และ [Show picture list] ให้ยูสเซอร์เลือกการแสดงผล ถ้าไม่ติ๊กถูก ตอนแสดงแกลเลอรี่จะเป็นดังนี้

nextgen-gallery-options-gallery-02

Show first: ตอนแสดงแกลเลอรี่ครั้งแรก ให้แสดงแบบไหน แบบThumbnails หรือ แบบSlideshow

Show ImageBrowser: ใช้เบราเซอร์เป็นตัวเปิดภาพใหญ่แสดงหรือไม่ โดยปกติแล้ว NextGEN Gallery จะใช้เอฟเฟ็กเป็นตัวเปิดแสดงภาพขนาดใหญ่ เมื่อคลิกที่ภาพ Thumbnails

Add hidden images: แสดงภาพทั้งหมดในเอฟเฟ็ก ถึงแม้ว่าภาพจะถูกแบ่งออกเป็นหลายหน้าก็ตาม

** โน๊ต อธิบายเพิ่มเติม
คือ Number of images per page ค่าตรงนี้จะเป็นตัวกำหนดให้ NextGEN Gallery แบ่งการแสดงภาพออกเป็นหน้าๆ สมมติมีภาพในแกลเลอรี่ 20 ภาพ เรากำหนด Number of images per page ไว้ที่ 10 มันก็จะถูกแบ่งออกเป็น 2 หน้าใช่มั้ยครับ ภาพที่ถูกโหลดขึ้นมาตอนแรกก็แค่ 10 ภาพใช่มั้ยครับ พอท่านคลิกเพื่อแสดงภาพใหญ่ เอฟเฟ็กที่เปิดขึ้นมาจะแสดงภาพทั้งหมดเลย 20 ภาพ นั่นคือความหมายของ Add hidden images

Enable AJAX pagination: คลิกดูภาพหน้า 2 หน้า 3 … แบบสมูท ลื่น ตัวเลือกนี้ติ๊กถูกไว้ก็จะดี

Sort thumbnails: แสดงภาพแกลเลอรี่โดยยึดการจัดเรียงจากไหน
Custom order – จัดเรียงแบบไม่ตายตัว
Image ID – จัดเรียงโดยใช้รหัสในฐานข้อมูลของภาพ
File name – จัดเรียงโดยใช้ชื่อภาพ
Alt / Title text – จัดเรียงโดยใช้ alt ของภาพ
Date / Time – จัดเรียงโดยใช้วันที่และเวลาที่อัปโหลดภาพ

Sort direction: จะให้เรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย , ตัวเลือกนี้มันจะนำไปสร้างเป็นคำสั่ง SQL ประกอบกับตัวเลือก Sort thumbnails
Ascending – น้อยไปหามาก
Descending – มากไปหาน้อย