Images

แท็บที่รวบรวมคำสั่งปรับแต่งภาพ เช่นกำหนดขนาดภาพ , กำหนดคุณภาพของภาพ เป็นต้น

nextgen-gallery-option-images-01

Resize Images : กำหนดขนาดของภาพใหญ่ที่จะใช้ในเว็บ ค่าที่กำหนดตรงนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อ ท่านติ๊กเครื่องหมายถูกตรง Automatically resize ด้วย

Image quality : กำหนดคุณภาพของภาพที่จะถูกย่อขนาดตามที่กำหนดไว้ด้านบน 80% กำลังเหมาะ

Backup original images : แบ็กอัพภาพฉบับไว้หรือไม่ ติ๊กถูกแบ็กอัพ ไม่ติ๊กไม่แบ็กอัพ การแบ็กอัพอาจจะเปลืองพื้นที่ก็จริง แต่กันไว้ยามฉุกเฉินก็ดีครับ

Automatically resize : กำหนดให้ย่อภาพอัตโนมัติ ตอนอัปโหลดภาพ

Cache single pictures : แคชภาพแต่ละภาพแยกออกจากกัน , เขาบอกว่ามันจะไม่กินซีพียูมาก ให้ติ๊กไว้

Clear cache folder : เคลียร์ภาพที่เคยแคชไว้ทิ้ง ใช้ในกรณีเราเปลี่ยนขนาดของภาพที่จะใช้ในแกลเลอรี่ ให้เคลียร์ภาพที่เคยแคชไว้ทิ้งไป